โครงรถจักรยานยนต์

บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส เป็นผู้ผลิตเครื่องมือที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิต ได้แก่ Jig Fixture ให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เรามีความสามารถ และความชำนาญในสร้าง Jig Fixture ที่ใช้สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้ง กลุ่มรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ โดยศักยภาพของเราสามารถสร้าง Jig Fixture ที่ทำการเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติไว้อย่างสมบูรณ์(Turnkey)ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า โดยสามารถทำงานสอดคล้องกับหุ่นยนต์ได้
 

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการเชื่อม

เรามีหุ่นยนต์เชื่อมทำงานร่วมกับ Jig fixture ที่เป็นแกนหมุน เพื่อได้ทิศทางการเชื่อมที่เหมาะสม ส่งผลต่อแนวการซึมลึกของเหล็กเชื่อม การทำงานระหว่างหุ่นยนต์ และ Jig servo motor ทำให้ลดเวลาในการผลิตลง

เทคโนโลยีงาน Machining

เรามีการลงทุนด้านเครื่อง CNC machining 5 แกน ขนาดใหญ่มากกว่า 30 เครื่อง เพื่อกัดปาดผิวงานที่มีความละเอียด และสร้างแม่พิ่มพ์ขนาดใหญ่ได้ การนำเทคโนโลยีตัดชิ้นงานด้วยแสงเลเซอร์ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีผิวสวยงาม ความเที่ยงตรงสูง 

การประกันคุณภาพด้วยเครื่องวัด CMM 5 axis

เครื่องวัด CMM(Coordinate Measuring Machine) 5 axis ประสิทธิภาพสูงที่มีขนาดใหญ่กว่า 3 เมตร การทำงานของเครื่องจักรที่ความเร็ว 866 มิลลิเมตร/วินาที และให้ความละเอียดระดับไมครอน ทำให้คุณภาพชิ้นงานมีความเที่ยงตรงสูง และการตรวสอบชิ้นงานทำได้อย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของเรา ได้แก่ โครงรถจักรยานยนต์ ขาตั้ง ขาตะเกียบหน้า-หลัง ด้ามจับจักรยานยนต์ แป้นเบรค แป้นเกียร์ ฝาครอบโซ่ บังโคลน ถังน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งออกเป็นการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร เช่น ถังน้ำมันรถจักรยานยนต์ บังโคลนหน้าหลัง โครงรถ ขาตั้ง แป้นเบรค ที่ครอบโซ่ คันเกียร์ เป็นต้น  

ส่วนที่สองคือการผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตให้กับลูกค้าได้แก่ Jig fixture ,Inspection jig และ Checking fixture โดยมีศูนย์ออกแบบ  สร้าง ตรวจสอบคุณภาพ ตลอดทั้งกระบวนการก่อนส่งมอบ


 

ความสามารถด้านการออกแบบ

 

มีการจำลองด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการผลิตจริง เช่น ความสามารถในการขึ้นรูปชิ้นงาน โปรแกรมการจำลองการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เชื่อม ทิศทางการเชื่อม เวลาในการเชื่อม ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมวิศวกรรมคุณค่าร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และราคาที่สร้างความสามารถในการแข่งขันได้