กลุ่มบริษัทโอกิฮาระ

กลุ่มบริษัทโอกิฮาระ เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ซึ่งเราเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านการผลิตแม่พิมพ์โลหะปั๊มมานานกว่า 60 ปี เราให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีระดับโลกในการก่อสร้างแม่พิมพ์ปั๊มและประกอบภายใน


 

เทคโนโลยี

ระบบการวัดด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพ

การนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพมาทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ เพื่อใช้ในกระบวนการตรวสอบขนาดของชิ้นงาน เครื่องตรวจคุณภาพชิ้นงาน ATOS สามารถถ่ายภาพและประมวลผลชิ้นงาน หรือแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว จากเดิมที่ต้องทำการวัดชิ้นงานทีละจุดใช้เวลา 2 ชั่วโมง เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพที่ใช้เวลาเพียง 1นาที เทคโลยีดังกล่าวนำมาใช้ตลอดตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำชิ้นงาน แม่พิมพ์ตัวอย่าง ตลอดจนใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของการผลิตจริง

 

การปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่อง Tranfer press 

การผลิตงานปั๊มขึ้นรูปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศไทยนั้นเรามีการลงทุนเครื่องจักรขนาดใหญ่ ได้แก่ เครื่องปั๊มแบบต่อเนื่อง Transfer press ที่มีการปั๊มชิ้นงานอย่างต่อเนื่องและได้ชิ้นงานสำเร็จรูปภายในเครื่องเดียว มีระบบเปลี่ยนแม่พิมพ์ที่รวดเร็ว Quick dies change 

วัสดุเหล็กที่นำมาใช้ในการขึ้นรูปมีหลากหลายชนิด เช่น สามารถปั๊มเหล็กที่มีความแข็งสูง เหล็กเคลือบ Galvanize เหล็ก satinless รวมถึงงานอลูมิเนียมอีกด้วย

การเชื่อมประกอบชิ้นงานด้วยเลเซอร์

บริษัทไทยซัมมิทอเมริกา คอร์ปอเรชัน จำกัดเป็นบริษัทแรกในอเมริกาเหนือที่ใช้เทคโนโลยีเชื่อมประกอบชิ้นงานเหล็ก Galvanize ด้วยลำแสงเลเซอร์ระยะไกล remote laser welding ซึ่งเรามีเครื่องเชื่อมลักษณะนี้มากกว่า 5 เครื่อง  การเชื่อมลักษณะนี้ให้ประสิทธิภาพการเชื่อมที่เร็วกว่าการเชื่อมปัจจุบันถึง 6 เท่า  สามารถลดการลงทุนในด้านเครื่องมือประกอบการผลิตเช้น Jig fixture รวมถึงชิ้นงานมีคุณภาพผิวที่สวยงาม

วิศวกรรมการผลิตชิ้นงานแบบแยกส่วน Modular

กรรมวิธีการประกอบแบบแยกส่วนหรือแยกเป็นกลุ่มงานหรือแบบ Cell  ทำให้การผลิตมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการควบคุม การประกอบชิ้นงาน และบริหารจัดการ รองรับต่อการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์ในไลน์ผลิตซึ่งทำได้อย่างรวดเร็ว

วิศวกรรมจำลองการผลิตเสมือนจริง

การสร้างชิ้นงาน ตลอดจนการสร้างเครื่องมือ และไลน์การผลิตทั้งไลน์ลงบนโปรแกรมจำลองการผลิตเสมือนจริง สามารถคำนวน บริหารเวลาในการผลิตได้อย่างแม่นยำก่อนทำการผลิตจริง ผลที่ได้รับที่ชัดเจนได้แก่

  • ลดขั้นตอนการสร้างแบบจำลองขึ้นใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ทันที
  • จำลองผลลัพธ์เมื่อมีการปรับปรุงการผลิตและแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
  • ลดเวลาในการค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการผลิต

เทคโนโลยีการสร้างแม่พิมพ์

กลุ่มบริษัทโอกิฮาระ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำแม่พิมพ์คุณภาพสูงสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นงานโชว์ผิวภายนอกหรือ Skin panel  แม่พิมพ์อลูมิเนียม  การออกแบบขั้นตอนการปัมป์ขึ้นรูป ที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยมีระบบการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การออกแบบ การหล่อแม่พิมพ์ งานกัดปาดผิว งานประกอบพิมพ์ จนถึงทดลองผลิต และตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า 
เทคโนโลยีการปัมป์งานอลูมิเนียมแบบ 2 ความหนาพร้อมกัน

เทคโนโลยีการปัมป์อลูมิเนียม 2 ความหนา Tailor-weld ซึ่งนำมาใช้ในการลดน้ำหนักชิ้นส่วนรถยนต์ใช้ความหนาเหมาะสมต่อการใช้งาน บริษัทไทยซัมมิทอเมริการ มีการผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจัง เพื่อสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตสำหรับลูกค้าของเราที่จะนำมาใช้มากขึ้น

 

เทคโนโลยีการรีดพับขอบเหล็กด้วยหุ่นยนต์

บริษัทไทยซัมมิทอเมริกาได้นำเทคโนโลยีการประกอบชิ้นงานแบบรีดพับขอบด้วยหุ่นยนต์ Roll hemming เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง การผลิตที่มีความรวดเร็ว ผิวงานพับขอบมีความสวยงาม และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ลดต้นทุนด้านแม่พิมพ์ เหมาะสมกับการผลิตงานที่มียอดการสั่งซื้อน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Ogihara (Thailand) Co., Ltd. official
 

ความสามารถด้านการออกแบบ
การใช้งานทางวิศวกรรม

เรามีส่วนร่วมกับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเพื่อลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้งานทางวิศวกรรม เป็นกิจกรรมที่มีการทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงวิศวกรรมกับกระบวนการผลิตและสินค้าเข้าด้วยกันทำให้การผลิตสินค้าทั้งหลายสามารถสอดคล้องกับสมรรถภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้น และยังเป็นทีมที่ร่วมกันออกแบบและร่วมทำกิจกรรมด้านวิศวกรรมด้วย  การใช้ทีมจะมีตัวแทนจากหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งหมด หรือเรียกว่าทีมข้ามหน้าที่ (cross - functional  team) ทีมชนิดนี้จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว