ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

จุดมุ่งหมายของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการวิจัย ปรับปรุงวิศวกรรม เพื่อสร้างมูลค่า และนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมยานยนต์