ปรัชญาองค์กร TSG

ธุรกิจที่เข้มแข็ง

กลุ่มบริษัทไทยซัมมิทมีโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแรงและครอบคลุมธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เกือบทุกชนิดรวมไปถึงโรงงานผลิตอีก 42 โรงงานกระจายไปทั่วโลก และนี่คือธุรกิจที่เข้มแข็งที่เราได้สร้างไว้

องค์กรที่ยั่งยืน

เราดำเนินธุรกิจมากว่า 41 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่เฉพาะองค์กรของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังคงเป็นพนักงานเราและคู่ค้าของเรา
 

เพื่อสังคมที่ดีกว่า

เราตระหนักว่าเราก้าวไปคนเดียวไม่ได้แต่สังคมต้องก้าวตามเราไปด้วยดังนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เราทำก็มุ่งเน้นไปเพื่อสังคมไทยซึ่งก็เป็นที่มาของมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา, ไทยซัมมิทเทคแคมป์ และอีกหลากหลายกิจกรรมที่เราทำ

 

“ก่อนที่เราจะสร้างชิ้นส่วน เราจะสร้างคน”

เราเชื่อมั่นว่าสินค้าที่มีคุณภาพมาจากบุคลากรที่มีคุณภาพเราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เป็น "องค์กรที่มีความสุข" ซึ่งพนักงานของเรากว่า 21,000 คน กระจายความสุขไปทั่วทั้งองค์กร และนี่คือที่มาของปรัชญาองค์กรที่ว่า  “Before we build parts, we build people”