มูลนิธิ ไทยซัมมิทพัฒนา

มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 โดยคุณสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท เพื่อเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความตั้งใจช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การบำบัดความเดือดร้อนทางสาธาณภัยต่าง ๆ กิจกรรมช่วยลดโลกร้อนและกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมการศึกษา

สำหรับบุคลากรของมูลนิธิฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นทีมงานของบริษัทฯ ซึ่งมีความพร้อมที่จะช่วยเหลืองานด้านสังคมด้วยแรงกายแรงใจ โดยไม่หวังผลตอบแทนด้านตัวเงิน ดังนั้นทุกรายรับของมูลนิธิ ไทยซัมมิทพัฒนา จึงถูกนำไปใช้เพื่อกิจกรรมหรือการบริจาคอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และได้ประสิทธิภาพสูงสุด จากการยึดมั่นในหลักการดำเนินการเช่นนี้ ทำให้มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนาได้รับการประกาศรับรองเป็นองค์กรสาธารณกุศลจากกระทรวงมหาดไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของทีมงานของมูลนิธิฯ และ บริษัท ไทยซัมมิท กรุ๊ป มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนาจะยึดมั่นในหลักการดำเนินงานที่จะให้ความช่วยเหลือถูกส่งกลับสู่สังคมและผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงต่อไป

 
ที่อยู่ : อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 33 เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 

การบริจาคเงินเข้ามูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา

การบริจาคสามารถทำได้ 3 แนวทางดังต่อไปนี้ :
 1. บริจาคเป็นเงินสด
 2. บริจาคเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา
 3. บริจาคโดยโอนผ่านบัญชีด้วยเงินสดหรือเช็ค
 4. "สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา - ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนบางนา-ตราด กม.18 บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 450-2-54149-3 "

  หมายเหตุ:
  • เมื่อท่านโอนเงินแล้วโปรดแฟ็กซ์เอกสารการชำระเงินมาที่ หมายเลขแฟ็กซ์ 02-325-8028 หรือ อีเมล : info.tspf@thaisummit.co.th (เจ้าหน้าที่จะได้ออกใบเสร็จการชำระเงินให้ตามชื่อและที่อยู่ตามที่แจ้งในเอกสาร)
  • สามารถนำใบเสร็จของท่านไปลดหย่อนภาษีได้
  • จะจัดส่งใบเสร็จของท่านให้ภายใน 3 วันทำการ