การผลิตแม่พิมพ์และขึ้นรูป

บริษัทมีการผลิตแม่พิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแม่พิมพ์ปั๊มงานอลูมิเนียม งาน skin panel แม่พิมพ์ปั๊มงานเหล็กบาง จนถึงงานเหล็กหนาที่เป็นโครงสร้างรถ ที่มีความแข็ง 1180 Mpa.

เทคโนโลยี

การจำลองการขึ้นรูปชิ้นงาน ด้วยโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงเกี่ยวกับ การแตก การย่น การคืนตัวของชิ้นงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหาค่าชดเชยในการสร้างแม่พิมพ์ต่อไป และสามารถลดเวลาในการสร้างแม่พิมพ์ลงได้ (Reduce try out loop)  

Simulation Scrap Flow คือการจำลองการไหลของเศษ Scrap หลังจากการตัด เศษ Scrap ต้องไม่ติดค้างในแม่พิมพ์ มีทิศทางการไหลที่เหมาะสม และเป็นอุปสรรคในการผลิต

CNC 5 Face มีความสามารถทำงานให้ผิวของแม่พิมพ์มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งจะส่งผลในการสร้างแม่พิมพ์ได้โดยไม่ต้องทำการ Spot Dies. นอกจากนั้นในส่วนของโปรแกรมของเครื่องจักรกัดผิวชิ้นงานยังมี function look ahead ที่สามารถคำนวณการเดินของToolpath ที่จะทำการคำนวณอัตโนมัติ เพื่อให้การกัดผิวมีความสมบูรณ์ และป้องกันการกระแทกของเครื่องมือกัดผิวชิ้นงาน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน insulator เป็นฉนวนความร้อนที่มาจากเครื่องยนต์  ทำจากวัสดุอลูมิเนียมเป็นชิ้นงานที่มีความหนาเพียง 0.4-0.5 มิลลิเมตรซึ่งการผลิตต้องมีความเที่ยงตรงสูง แม่พิมพ์ต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์กันชนท้าย Rear Bumper คือผลิตภัณฑ์ที่ทางไทยซัมมิท ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ร่วมกับทางลูกค้าเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้า

 

ศูนย์ทดสอบ

Photo Scan เป็นเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงและความหลากหลายในการใช้งาน เช่น 

  • สามารถ Scan ผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบกับ CAD DATA.
  • สามารถ Scan แม่พิมพ์หลังจาก machine เพื่อตรวจ check ความละเอียดในค่าของขนาดต่างๆ
  • สามารถ Scan แม่พิมพ์ที่ทำสำเร็จแล้ว เพื่อนำไปเก็บข้อมูลเป็น Data base สำหรับค่าชดเชยที่สร้างมา เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับการซ่อมแซม หรือสร้างแม่พิมพ์ใหม่

CNC Program Blum คือ การ check point surface ที่เรากำหนดหลังจากทำการ finishing surface machine เรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับ Cad Modeling เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและถูกต้องของงาน machining อีกครั้ง

ความสามารถด้านการออกแบบ

การผลิตแม่พิมพ์นั้นมีการออกแบบที่หลากหลาย เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า แม่พิมพ์แบบ progressive, แม่พิมพ์แบบ tranfer และแม่พิมพ์แบบ tandem