การพัฒนาด้านการวิจัยและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแนวทางสำคัญของการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดทำให้สามารตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ ขั้นตอนการออกแบบ,การขึ้นรูปแม่พิมพ์และการออกแบบชิ้นส่วน ซึ่งสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ทั้งในกรณีที่มี CAD design และไม่มี CAD designตลอดจนการทำ FEA Testing เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วน, การขึ้นรูปงานเหล็ก, การขึ้นรูปงาน Plastic Injection, RobCad  ไปจนถึงกระบวนการประกอบด้วยหุ่นยนต์และเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ ยังได้มีการนำ Tooling Machine & Equipment และ Test Machine Equipment ทำการทดสอบทั้งภายในและภายนอก ก่อนที่จะทำการสร้างแบบแม่พิมพ์ ซึ่งในทุกขั้นตอนได้รับการควบคุม ดูแลจากบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงและมีความชำนาญในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อันถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความมั่นให้กับลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

© copyright 2012 Thai Summit Group. All Right Reserved.