กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท มุ่งมั่นในการพัฒนา ปรับปรุงศักยภาพการผลิต พร้อมทั้งยกระดับการบริหารงานขององค์กรให้อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสำหรับเป็นวัตถุดิบสำคัญในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเกษตรกรรม ให้เติบโตไปอย่างมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ

© copyright 2012 Thai Summit Group. All Right Reserved.