นับตั้งแต่ก้าวแรกของกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท โดย ดร.พัฒนา จึงรุ่งเรืองกิจ จวบจวนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ยังคงพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้คติพจน์  “Before We Build Parts, We Build People” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ มีความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ การออกแบบ และการพัฒนานวัตกรรม ทั้งสินค้าและบริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

© copyright 2012 Thai Summit Group. All Right Reserved.