มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 โดยคุณสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท เพื่อเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความตั้งใจช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การบำบัดความเดือดร้อนทางสาธาณภัยต่าง ๆ กิจกรรมช่วยลดโลกร้อนและกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลัก เนื่องจากทางมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นว่า ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายเรื่องการเรียนฟรี แต่ในหลาย ๆ ครอบครัวก็ยังมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนของลูกหลาน เด็ก ๆ ขาดสถานที่เรียนที่ถูกสุขลักษณะ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมถึงปัญหาที่เด็กต้องหยุดเรียนเพื่อไปทำงานหารายได้มาจุนเจือครอบครัวทำให้เด็กขาดโอกาสทางด้านการศึกษา และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป 

          สำหรับบุคลากรของมูลนิธิฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นทีมงานของบริษัทฯ ซึ่งมีความพร้อมที่จะช่วยเหลืองานด้านสังคมด้วยแรงกายแรงใจ โดยไม่หวังผลตอบแทนด้านตัวเงิน ดังนั้นทุกรายรับของมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา จึงถูกนำไปใช้เพื่อกิจกรรมหรือการบริจาคอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และได้ประสิทธิภาพสูงสุด จากการยึดมั่นในหลักการดำเนินการเช่นนี้ ทำให้มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนาได้รับการประกาศรับรองเป็นองค์กรสาธารณกุศลจากกระทรวงการคลังอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของทีมงานของมูลนิธิฯ และ บริษัท ไทยซัมมิท กรุ๊ป มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนาจะยึดมั่นในหลักการดำเนินงานที่จะให้ความช่วยเหลือถูกส่งกลับสู่สังคมและผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงต่อไป

ที่อยู่ : อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์  ชั้น 33  เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่    แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320.


การบริจาคเงินเข้ามูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา

          การบริจาคสามารถทำได้ 3 แนวทางดังต่อไปนี้

          1. บริจาคเป็นเงินสด

          2. บริจาคเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา

          3. บริจาคโดยโอนผ่านบัญชีด้วยเงินสดหรือเช็ค

 

                    โดยสั่งจ่ายในนามมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา ธนาคารกสิกรไทย 

                    สาขาถนนบางนา-ตราด กม.18 บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 450-2-54149-3

 

          ติดต่อบริจาคได้ที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ

                    - คุณอรอุมา ตระกูลนุช แผนกบัญชี 

                     โทร. 02-325-8000 ต่อ 753 แฟ็กซ์ 02-325-8028 หรือ Email : Onuma.Tra@thaisummit.co.th


                    - คุณบุญสม เธียรทิพยนันท์    

                     โทร. 02-325-8000 ต่อ 481 หรือ Email : Boonsom.Thi@thaisummit.co.th


                    - คุณธรรมนูญ ยิ้มละมัย  

                     โทร. 081-723-7874 หรือ Email : Tammanoon.Yim@thaisummit.co.th


          หมายเหตุ

          1. เมื่อท่านโอนเงินแล้วโปรดแฟ็กซ์เอกสารการชำระเงินมาที่คุณอรอุมา หมายเลขแฟ็กซ์ 02-325-8028

              หรือ Email : Onuma.Tra@thaisummit.co.th

              เจ้าหน้าที่จะได้ออกใบเสร็จการชำระเงินให้ตามชื่อและที่อยู่ตามที่แจ้งในเอกสาร

          2. สามารถนำใบเสร็จของท่านไปลดหย่อนภาษีได้

          3. จะจัดส่งใบเสร็จของท่านให้ภายใน 3 วันทำการ

 

© copyright 2012 Thai Summit Group. All Right Reserved.