•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

 

          กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท สร้างมาตรฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ครอบคลุมกว้างไกลทั่วโลก โดยมีฐานการผลิตครอบคลุมทั้งในทวีปเอเชียและอเมริกา ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทไทยซัมมิทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีฐานการผลิตในต่างประเทศ โดยเชื่อว่าฐานการผลิตในต่างประเทศที่เข้มแข็งและทันสมัย จะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

© copyright 2012 Thai Summit Group. All Right Reserved.