กลุ่มบริษัทไทยซัมมิทเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์กลุ่มสายไฟที่ใช้กับยานยนต์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์, รถยนต์ หรือ รถบรรทุก ทำให้กลุ่มบริษัทไทยซัมมิทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่ผลิตงานได้แบบครบวงจร นอกจากนี้บริษัทฯยังสามารถออกแบบและพัฒนาระบบวงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็นระบบการทำงานที่มีรูปแบบเฉพาะตามความต้องการของสินค้าแต่ละรุ่น แต่ละประเภท ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

 

 

 

© copyright 2012 Thai Summit Group. All Right Reserved.