อีกกลุ่มงานหนึ่ง ที่กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท สามารถให้บริการแก่ลูกค้าโดยใช้เครื่องจักรที่มีกระบวนการผลิตแตกต่างกันจากวัตถุดิบหลากหลายประเภท ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องใช้ทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถผลิตชิ้นงานที่มีรูปแบบและลักษณะเฉพาะ เช่น ดุมล้อ ฝาเครื่องยนต์ เป็นต้น

 

 

 

© copyright 2012 Thai Summit Group. All Right Reserved.