จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการร่วมลงทุนกับ บริษัท เพรส โคเงียว จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนฐานรถยนต์ และชิ้นส่วนเพลาขับท้าย ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ทำให้กลุ่มบริษัทไทยซัมมิทสามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความซับซ้อน และความปลอดภัยสูง ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท เป็นผู้ผลิตฐานรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งสามารถผลิตได้มากถึง 600,000 ชิ้นต่อปี

 

 

© copyright 2012 Thai Summit Group. All Right Reserved.