จากความชำนาญด้านวิศวกรรม และการออกแบบโครงสร้างเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย กลุ่มบริษัทไทยซัมมิทได้นำจุดเด่นนี้มาพัฒนานวัตกรรมรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ฝีมือคนไทยภายใต้ชื่อ Cario ซึ่งมีความเหนือชั้นด้านสมรรถนะ คุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นตัวอย่างนวัตกรรมตัวยานยนต์ ที่กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ได้คิดค้นวิจัยออกแบบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์ ทั้งแบบ 2 ที่นั่ง 4 ที่นั่ง และ 6 ที่นั่ง

 

 

© copyright 2012 Thai Summit Group. All Right Reserved.