บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรายแรกที่มีการนำ    Servo Motor   มาใช้ในเครื่องจักรการผลิต   และยังมีการนำเทคโนโลยีการตัด  และเชื่อมด้วยเลเซอร์   (Laser Welding)   มาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ชิ้นงานที่ได้จากการเชื่อมมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้ชิ้นงานที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงและจากการมีบริษัท โอกิฮาร่า ในประเทศญี่ปุ่น เป็นกลุ่มบริษัทในเครือก็ได้ช่วยเสริมให้สามารถผลิตชิ้นส่วนของ Body ได้ครบทั้งคัน

© copyright 2012 Thai Summit Group. All Right Reserved.