ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และ เครื่องใช้ไฟฟ้า แนวหน้าของประเทศไทย กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตและบริการ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ อาทิ การผลิตชิ้นส่วนการขึ้นรูป ชิ้นส่วนการประกอบ  ชิ้นส่วนพลาสติกประเภทฉีดและเป่า  อลูมิเนียมฉีด สายไฟรถยนต์  แชสซี  แม่พิมพ์โลหะและพลาสติก  อุปกรณ์จับประกอบชิ้นงาน  รวมถึงเครื่องจักรในงาน สายการผลิตขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 

© copyright 2012 Thai Summit Group. All Right Reserved.